AMK-opintoja VirtuaaliAMKista

Opintopalvelut on tarkoitettu VirtuaaliAMK-verkostoon kuuluvien ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (alempi tai ylempi AMK-tutkinto tai ammatillinen opettajakorkeakoulu) sekä vaihto-opiskelijoille. Jos sinut on hyväksytty opintojaksolle VirtuaaliAMK:n Opintopalveluiden sähköisen hakemusmenettelyn kautta, opinnot ovat sinulle maksuttomia.

Opiskelijat voivat sisällyttää opintopalveluissa hyväksytyt opinnot tutkintoonsa. Suurin osa palvelussa tarjottavista opinnoista on verkkototeutuksia, mutta tarjolla on myös monimuoto-opintoja, lähiopintoja ja itsenäistä opiskelua.

Huomaa, että VirtuaaliAMK:n Opintopalveluiden kautta ei hakeuduta oman AMK:n opintojaksoille.

Tutustu kurssitarjontaan koulutushaulla. Kun olet rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi, voit kirjautua sisään ja tehdä hakemuksia. Opintopalveluihin rekisteröidytään oman AMK:n käyttäjätunnuksella ja salasanalla (HAKA-kirjautuminen). VirtuaaliAMK-verkostossa mukana olevat 17 AMKia löydät kirjautumis- ja rekisteröitymissivuilta.

Kun lopetat opintopalveluiden käytön, kirjaudu ulos ja sulje kaikki selainikkunat. Muuten istunto saattaa jäädä auki taustalle.

Opintopalvelut suljetaan keväällä

VirtuaaliAMK:n Opintopalvelut suljetaan 31.5.2016. Samalla päättyy ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden joustava, AMK-rajat ylittävä opiskelu Opintopalveluiden kautta.

Seuraavien ammattikorkeakoulujen opiskelijat eivät enää vuoden 2016 alusta alkaen pääse kirjautumaan järjestelmään:
Karelia-amk, Turun amk.

Seuraavat ammattikorkeakoulut eivät enää vuoden 2016 alusta alkaen puolla opiskelijoidensa liikkuvuutta järjestelsmässä, vaikka opiskelijat pääsevätkin vielä kirjautumaan:
Högskolan på Åland, YH Novia, Lahden amk